תיאור בעל החיים

ערבוב של שני צבעים או יותר. יש כמה סוגים של הצפרדע.

תעודת זהות לבעל החיים

מחלקה: דו חיים

משפחה: צפרדעיים

תנאי מחייה: ביצות

מזון מועדף: זבובים

תפוצה בארץ ובעולם: יערות גשם

צפרדע חץ