גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אלקטרו הגאון.

תיאור בעל החיים


קופים הם בעל חיים שחלק אומרים שאנחנו קופים מפותחים
הם חיה על 2 רגליים ו2 ידיים


מחלקה: יונקים

משפחה: בעלי זנב

מזון מועדף: בננות

משך זמן ההיריון: 12 חודשים

תפוצה בארץ ובעולם: אפריקה

קופים