תיאור הישוב
קיבוץ יפה בדרום

תעודת זהות

  • סוג הישוב: קיבוץ
  • נוסד בשנת: 1800 ומשהו
  • אזור בארץ: דרום
  • מספר התושבים בישוב (נכון לשנת....) לא הרבה

מקומות מרכזיים או מוכרים בישוב

  • כאן אפשר להכניס מקומות מוכרים מהמדינה
  • כאן אפשר להכניס מקומות מוכרים מהמדינה
  • כאן אפשר להכניס מקומות מוכרים מהמדינה

אישים מוכרים מהישוב

  • דודה שלי
  • בת דודה שלי
  • עוד בת דודה שלי

סיפור הקמת הישוב

לא ידוע