קילומטר (בראשי תיבות: ק"מ) הוא יחידת מידה תקנית למדידת מרחק (אורך).

קילומטר שווה לאלף מטר.

קילומטר הוא היחידה המקובלת ברוב מדינות העולם למדידת מרחק בין מקומות גאוגרפיים.