וואלה וכאבר- אללה הוא האל.
סאלם עליכום- שלום עליכם.
סאלם- שלום.
מליקון- מלך.
קצת ערבית