גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אבי.

בות, אשר הופקה על ידי ג'ים הנסון משנת 1976 ועד 1981. הנסון היה המפורסמת צד דמויות רבות שנודעו מהסדרה "רחוב סומסום", ודמויות חדשות. התוכנית
לעומת רחוב סומסום, התוכנית אינה תוכנית ילדים. הנסון יצר אותה לאחר שחש מוגבל כאשר ן בשנות השמונים והתשעים ובערוץ 


קרמיט