גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי Racheleskin.

רבקה אליצור הייתה סופרת,משוררת ומחנכת בישראל.

קורות חיים


רבקה אליצור נולדה בשנת כ"ו בחשוון תרפ"א, 7 בנובמבר 1920-כ"ו בתשרי תש"ם, 17 באוקטובר 1979
פרשבורג.
מקום מגורים ופעילות (המקום בו ביצעה האישיות את הפעולות שהביאו לפרסומה):
רבקה אליצור התחתנה עם יהודה אליצור והיה לה  חמישה ילדים  תמר בן ארי שמואל אליצור, אורי אליצור,יואל אליצור וורד נועם.

תפקידים


  • כאן יש לכתוב את שם התפקיד שמילאה האישיות והשנים בהן מילאה את התפקיד
  • כאן יש לכתוב את שם התפקיד שמילאה האישיות והשנים בהן מילאה את התפקיד
  • כאן יש לכתוב את שם התפקיד שמילאה האישיות והשנים בהן מילאה את התפקיד

חזון


כאן יש לספר בכמה מילים מה היה החזון של האישיות (מה היא ניסתה לשנות בעולם) ומה הביא לפרסומה


ציטוטים או מעשים מוכרים


  • כאן יש להוסיף ציטוטים או מעשים מוכרים של האישיות
  • כאן יש להוסיף ציטוטים או מעשים מוכרים של האישיות
  • כאן יש להוסיף ציטוטים או מעשים מוכרים של האישיות

אירועים משמעותיים בחייו


  • כאן יש לספר על ילדותו
  • כאן יש לספר על אירועים מיוחדים שהתרחשו בחייו
רבקה אליצור