ריגול הוא איסוף מידע בסתר על נושא מסוים. 

נהוג לחלק את הריגול לשני סוגים עיקריים:
ריגול צבאי: השגת מידע מדיני או צבאי, לרוב במטרה להשיג יתרון במלחמה.
ריגול תעשייתי: השגת מידע עסקי במטרה לקבל יתרון עסקי בשוק תחרותי.

לריגול חשיבות רבה, הוא יכול להשפיע רבות על מהלך הקרב, לכן בצבאות יש יחידות מיוחדות העוסקות בביצוע ריגול, ויש נהלים מיוחדים כדי למנוע ריגול מהצד השני.
ריגול הוא עסק מאוד מסוכן
ריגול