שני אנשים או יותר, שמדברים על מישהו מאחורי הגב. שמועה לא מבוססת.