גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי izack.

ישוב המוגדר כמועצה מקומית בגליל התחתון

רוב תושבי הישוב הם חרדים ליטאים ומעט חילונים

תעודת זהות

  • סוג הישוב:
  • נוסד בשנת:
  • אזור בארץ:
  • מספר התושבים בישוב (נכון לשנת....)

מקומות מרכזיים או מוכרים בישוב

  • כאן אפשר להכניס מקומות מוכרים מהמדינה
  • כאן אפשר להכניס מקומות מוכרים מהמדינה
  • כאן אפשר להכניס מקומות מוכרים מהמדינה

אישים מוכרים מהישוב

  • כאן אפשר להכניס אנשים מוכרים מהמדינה
  • כאן אפשר להכניס אנשים מוכרים מהמדינה
  • כאן אפשר להכניס אנשים מוכרים מהמדינה

סיפור הקמת הישוב

כאן אפשר לספר על הקמת הישוב והמקימים שלו