גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי asa1601.

רמקול הוא מכשיר שמגביר את עוצמת הסאונד (שמע) ומכאן שמו רמ(גבוה)+קול

רמקול-ויקיפדיה

רמקול