גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אלקטרו הגאון.

שבט דן בצופים


שבט דן הוא שבט בכל הנושא: "צופים". השבט מכיתה ד' ועד כיתה יב'. השבט מחולק לגדודים ובכל גדוד יש כמה קבוצות. יוצאים לטיולים ועוברים פעולות, סך הכל כיף!
שבט דן בצופים