מערכת שורשי הזית היא רחבה וענפה מאוד. השורשים הם עבים והם מתפשטים בקרקע ובעיקר לגודל רחב. היקף המערכת השורשים של עץ הזית הם גדולים פי שניים או שלושה מהיקף נוף העץ.
שורשי עץ הזית