שיטת הניקוד בויקיקידס

מערכת ויקיקידס מעניקה נקודות על שימוש במערכת. כל הוספת דף, מחיקת דף ועריכה שווה מספר נקודות.

פעולה ניקוד
הוספת דף 5 נקודות
עריכת דף נקודה אחת
מחיקת דף 6- נקודות