תיאור בעל החיים

## תעודת זהות לבעל החיים **סימני זיהוי: עוף גדול מאוד בעל מקור ענק עם שק במנוחת השקנאי השקנאי נראה בצבע לבן ורדרד

מחלקה:

משפחה: עופות

תנאי מחייה:

מזון מועדף:

משך זמן ההיריון:

תפוצה בעולם ובארץ

כתוב כאן על המקומות בהם חי בעל החיים