תיאור בעל החיים
הוא קטן ולרוב ירוק/צבעוניתעודת זהות לבעל החיים
מחלקה: עופות

משפחה: יש כמה וכמה...

תנאי מחייה: צריך אוכל מיוחד לתוכים

מזון מועדף: לכל תוכי זה משהו אחר

משך זמן ההיריון: לא ידוע

תפוצה בארץ ובעולם:  לא ידוע

תוכי