תורשת צבע עיניים כחולות

החומר התורשתי הוא חומר שאוגר בתוכו ומעביר את התכונות מהורים לילדיהם ונקרא DNA.

כל אדם מקבל חצי מהחומר התורשתי שלו מהאמא וחצי מהחומר התורשתי מהאבא.

גן הוא חלק מהחומר התורשתי שמעביר מידע ונושא תכונות.

כל ילד מקבל מערכת כפולה של גנים אחד מכל הורה - לכל תכונה יש שני גנים.
חלק מן הגנים הם שליטים וחלקם סבילים (חלשים ולא מתבטאים).

הגן של הצבע החום של העיניים הוא השליט, והגן של הצבע הכחול הוא סביל.

אם ילד קיבל גן אחד של עיניים חומות מכל אחד מהוריו – יהיו לו שני גנים חומים ולכן - עיניים חומות.

אם ילד קיבל גן אחד של עיניים כחולות מאחד מההורים וגן אחד של עיניים חומות מההורה השני – אז הגן החום מנצח, והילד יהיה בעל עיניים חומות.

אם ילד קיבל גן של עיניים כחולות מכל אחד מהוריו – יהיו לו שני גנים כחולים וזו האפשרות היחידה שבה הצבע הכחול יבוא לידי ביטוי והעיניים  של הילד יהיו כחולות.

האם יכול להיות מצב של שני הורים עם עיניים חומות וילד עם עיניים כחולות?

יכול להיות מצב של ילד עם עיניים כחולות גם אם לשני ההורים עיניים חומות.

אם לדוגמא לאמא יש גן אחד כחול ואחד חום – יהיו לה עיניים חומות, אבל היא עדיין יכולה להעביר את הגן הכחול שלה לילד.

גם לאבא יכול להיות גן אחד כחול ואחד חום – ואז לאבא יהיו עיניים חומות, אבל הוא עדיין יכול להעביר את הגן הכחול שלו לילד.

במצב הזה, הילד קיבל שני גנים כחולים, ולכן יהיו לו עיניים כחולות.

האם יכול להיות מצב של שני הורים עם עיניים כחולות וילד עם עיניים חומות?

לא יכול להיות מצב של שני הורים עם עיניים כחולות וילד עם עיניים חומות, מפני שאם להורים יש עיניים כחולות, זה בהכרח אומר ששני הגנים של האבא כחולים (אחרת היו לו עיניים חומות), ושני הגנים של האמא כחולים (אחרת היו לה עיניים חומות). 

מאחר ולהורים יש רק גנים כחולים לתת לילד, אמורות להיות לו עיניים כחולות.

** המלצה:  הספר "תעלומת העיניים השחורות-כחולות" שכתב הסופר אלכס פז-גולדמן מכיל פרק שלם בו מוסבר הנושא, כחלק מסיפור עלילתי.

צבע העיניים

DNA דנא

תעלומת העיניים השחורות - כחולות

תורשת צבע עיניים כחולות