תל הוא ישוב שהקימו פעם, והאדם הקדמון התיישב בו. כעבור כמה שנים, האדם הקדמון מת וחול כיסה את המקום שבו הוא התיישב. לאחר מכן באו אנשים לפני הרבה שנים והתיישבו במקום וגם הם, כעבור כמה שנים מתו וחול כיסה את המקום שבו התיישבו וכך הלאה. בתקופה כלשהי נעצרה ההתיישבות בתל. היום כבר לא מתיישבים בתלים בארץ והם שמורות טבע שאפשר לבקר בהן, לשבת, לעשות פיקניק, להסתכל על הנוף ולרוץ בתל.