תרומת הזית לאדם בעבר

בעבר,שמן  הזית שימש  לייצור סבונים וקרמים כדי לרענן ולמנוע יבוש עור. השמן תרם ליופי ולטיפוח הגוף. . בעבר הקדמונים הכינו מהזית שמן והשתמשו בו לאמצעי תאורה 
תרומת הזית לאדם בעבר