1

המספר הראשון בכל המספרים
  • נכתב ככה בספרות רומיות: I
  • נמצא בין 0 ל-2
  • המספר החיובי האי-זוגי הראשון
  • 1=1-0
  • 1=30-29
 
 
1