100

100 הוא מספר טבעי, שלם, ועגול. מאה הוא גם מספר שמח

100