33

33 הוא מספר שמספר היחידות ומספר העשרות זהים ולכן הוא פלינדרום מספר שמשני הצדדים אותו דבר
33