6

שש הוא מספר זוגי
 הוא מתחלק במספרים 2, 3, 1
אומרים שישה בזכר ושש בנקבה
 
הכפולות שלו הן
2X6=12
3X6=18
4X6=24
5X6=30
6X6=36
 6X7=42
6X8=48
6X9=54
6X10=60
 
 
6