Basketball כדורסל נשים

תיאור המשחק: כדורסל נשים

המשחק בולט בעיקר ב: ארצות הברית

מספר שחקנים: 5 בכל קבוצה

כמות קבוצות: 2 

חוקי המשחק: צעדים, דבל, קפיצת חינם ולא לגעת ברגליים

עבירות: הפלות, נגיעה ביד בזמן הזריקה

עונשים: כדור מהצד, עונשין...

Basketball כדורסל נשים