Darth Nihilus.

דארת 'ניהילוס הוא אחד הסיטים החזקים ביותר אם לא החזקים ביותר.
הוא היה אנושי שנודע מאוחר יותר כפצע בכוח והצד האפל של הכוח העצמי לאחר שהכניס את עצמו לגלימות ולמסכה שהיו לו על ידי רזרן.
בהתחלה הוא לא היה באמת סית 'או ג'די בהתחלה.
הוא מגבה מיתר אחרי מלחמת מנדולוריאן עם הפעלת נשק העל של מחולל הצללים ההמוני והשתמש במלחור החמישי בהוראות של אביר ג'דיי רבן, לימים המכונה דארת 'רבן. מה שגרם להפחתה של מאות אנשים במלצ'ור החמישי לאטומים ולעולם לא ישמעו עליהם שוב, אלא הוציאו כמה ניצולים בהם היה דארת 'נחילוס. נאמר שהיה יותר כואב לשרוד את נשק העל ואז למות ממנו וברגע בו דארת 'ניהילוס שרד את ההתקפה הוא הרגיש רעב גדול לכוח שהניצולים היו בעלי כוח חושני. וכשהוא הבין את זה הוא התחיל לצרוך את כוח החיים של ההישרדות ולהרוג אותם באמצעות ניקוז הכוח, הוא חש הקלה גדולה אבל הרעב עוד מעט יחזור להיות גדול יותר מאשר אי פעם והיה צריך להמשיך את ההליכים.
לאחר האירוע של מלאכורה החמישי אדם המכיר לורד מבריאל או דארת 'טרייה הציע את חניכתו של ניהילוס אז הוא יהפוך יום אחד לורד סית'.
הוא היה מאוד מחובר לכוח וידע להשתמש בו אפילו כדי להרוס עולמות שלמים בכדי להציב את הרעב הגדול שלו שנצרו שני כוכבי לכת וזה האוכלוסייה.
לאחר התאגדות עם דארת 'סאיון, שר הכאב והרג את אדונם דארת' טרייה, דארת 'ניהילוס נכנס לתפקיד טראיה והפך לורד סית' וקיסר הסית '.
מאוחר יותר לקח את הגולה כמתלמד שלו ונבגד על ידי החניך שלו כשהוא משתלב עם ג'די וחייל מנדלוריאני בריינג'ר סטארשיפט ב- 3951 BBY.
וכל שנותר ממנו הוא המסכה שלו שנמצאת על ווליק כדי להבטיח שהוא לא יחזור בקרוב, אבל מישהו עלול למצוא את זה ולהחזיר את הקברוטר המחריד שהוא דארת 'ניהילוס.
הנשק של דארת 'ניהילוס

[2]

התייחסות :
[1] https://starwars.fandom.com/wiki/Darth_Nihilus
המידע לא מועתק משם, אך העמוד הוא שממנו ניתן למצוא את המידע הרב ביותר.
[2] https://starwars.fandom.com/wiki/Darth_Nihilus%27_lightsaber
Darth Nihilus.