Family Link

שם האפליקציה: Family link

מיועדת לגילים: 7-18

החברה שפיתחה אותה: גוגל

המכשירים שעליהם אפשר להתקין אותה: מחשירי סמסונג

משמשת ל: הגבלת זמן במחשיר ובאפליקציות שבה

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בה: לא לאפשר לילדים להיות במסך

היתרונות שלה: פחות זמן לילדים במסך

החסרונות שלה: אפשר לעזוב את הקבוצה 

כדאי להיזהר מ.... עזיבת ילדים מהקבוצה
Family Link