Izrael

תיאור המדינה
מדינה קטנה בים התיכון צמודה לסוריה, מצרים, ירדן ולבנון

תעודת זהות

 • נוסדה בשנת: 1948
 • עיר הבירה: ירושלים
 • יבשת: אסיה
 • תיאור הדגל של המדינה: שני פסים כחולים לרוחב אחד למעלה אחד למטה ומגן דוד כחול באמצע על רקע לבן.
 • מספר התושבים במדינה (נכון לשנת 2021): 9.3 מיליון
 • הדת העיקרית במדינה: יהדות

מקומות מרכזיים במדינה

 • הכותל המערבי
 • כנסיית הקבר
 • הכנסת

אישים מוכרים מהמדינה

 • עדה יונת
 • דוד בן גוריון
 • בנימין נתניהו
Izrael