Minkrft

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי עמרי מושקוביץ.

שם האפליקציה:Minkrft

מיועדת לגילים: לקול הגילאים

החברה שפיתחה אותה: Mog'n

המכשירים שעליהם אפשר להתקין אותה:soni,axbox,מחשבת,plfown s

משמשת ל:יצירוט

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בה: לשחק עם חברים

היתרונות שלה:שה מישחק הזה מיתפטאך

החסרונות שלה:קלום

כדאי להיזהר מ....הירובראין
Minkrft