Wizdi - וויזדי

שם האתר: Wizdi

כתובת האתר: https://wizdi.school/home

מיועד ל: תלמידי בית ספר

משמש ל: למידה ווירטואלית ומשימות

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בו: להיכנס לאתר דרך הזדהות משרד החינוך ולהיכנס לפעילות/משחק שהמורה שלך שייך לך

היתרונות שלו: מלמד במשחקים כיפיים

החסרונות שלו: לפעמים המשחקים משעממים