bloger שירה הדס

שם האתר: שירה הדסי בלוגר

כתובת האתר: shirahadas.bloger.co.il 

מיועד לכל הגילאים

האנשים שמפעילים את האתר: שירה הדס 

משמש ל: שכירת בלשית

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בו: לשכור בלשית ולקרוא מאמרים של בלשית צעירה  (שירה הדס)

  • היתרונות שלו: חוסך זמן וכסף
 
bloger שירה הדס