fall guys

תיאור המשחק: יש 60 שחקנים שמשחקים בסוג של מסלול מכשולים והמטרה זה להגיע לגמר ולנצח יש כול מיני שלבים ותלבושות.

המשחק בולט בעיקר ב:
פלייסטיישן ובמחשב.
מספר שחקנים: 60.

כמות קבוצות:
בשלבים ספציפים יש קבוצות ומספר הקבוצות נקבע על ידי שלב זה.
חוקי המשחק:

עבירות: אין.

עונשים: אין.

fall guys