ibis paint X

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי ליבי68.

שם האפליקציה: ibis paint X

מיועדת לגילים: 7-

החברה שפיתחה אותה: 

המכשירים שעליהם אפשר להתקין אותה: 

משמשת ל:

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בה: 

היתרונות שלה:

החסרונות שלה:

כדאי להיזהר מ....