mako

שם האתר:
mako
כתובת האתר: 
https://www.mako.co.il/
מיועד לגילים: לכל הגילאים

האנשים/החברה שמפעילים את האתר: החדשות

משמש ל: לדעת כל הזמן מה קורה במדינה

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בו: לראות בוא חדשות ודברים שאי אפשר לראות במקומות אחרים

היתרונות שלו: שאפשר לדעת הכול כול שנייה

החסרונות שלו: שאין כלום חוץ מחדשות

כדאי להיזהר מ....עוקבים והאקרים שאולי מחפשים אחריך מה שאתה עושה