mako - אתר

שם האתר: מאקו

כתובת האתר: קישור

מיועד לגילים: 10 ומעלה

החברה שמפעילים את האתר: קשת

משמש ל: לקרוא כתבות 

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בו: להיכנס לטלפון
 
או למחשב ולחפש מאקו בגוגל ואז תמצאו את האתר
 
שלהם . 

היתרונות שלו: אפשר לקרוא כתבות בכל מיני נושאים . 

החסרונות שלו: בתקופת הסגרים האתר העלה כתבות
 
שקשורות רק לקורונה ולא הרבה לנושאים אחרים . 


mako -  אתר