ninja fortnit

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי מיכאל וקנין.

שם האפליקציה: fortnit
מיועדת לגילים: 7

החברה שפיתחה אותה: epic Games

המכשירים שעליהם אפשר להתקין אותה: מחשב סוני אקס בוקס טלפון

משמשת ל:קרבות  

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בה: 

היתרונות שלה:

החסרונות שלה:

כדאי להיזהר מ....