power point

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אלקטרו הגאון.

פאור פוינט זו תוכנה שעושים בה מצגות ועבודות ויש שם אפשרות לעשות מעברים מגניבים ואת המצגת אפשר לעשות בצבעים שונים ממליץ להוריד 


קרדיט לעצמי מהראש שלי
power point