samsung notes

שם האפליקציה:samsung notes

מיועדת לגילים:6-אינסוף

החברה שפיתחה אותה:samsung

המכשירים שעליהם אפשר להתקין אותה:טלפון נייד של samsung

משמשת ל:יצירת פתקים כדי לזכור דברים

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בה:ליצור פתק לתת לו שם ולכתוב בו משהו

היתרונות שלה:מאוד קצר ויש הרבה אופציות מגניבות לעריכה

החסרונות שלה:לפעמים מכניסה קישורים לא קשורים