spotify

שם האפליקציה:spotify

מיועדת לגילים:3-150 


המכשירים שעליהם אפשר להתקין אותה: טלוויזיה וטלפון

משמשת ל:שמיעת מוזיקה

דוגמה לדרך שבה אפשר להשתמש בה: הכנת פלייליסט

היתרונות שלה:היא מכינה לך פלייליסטים מיוחדים לפי מה שאתה אוהבspotify