THE BEATLES

גרסת טיוטה

זוהי גרסת טיוטה של הערך. ערך זה נמצא בתהליכי עריכה על ידי אלקטרו הגאון.

הביטלס והתרגום שלהם לעברית זה החיפושיות והם שרים קלאסיקה 


שנים  1960-1970

חברי הלהקה הם ג'ון לנון. פול מקרטני. ג'ורג האריסון. רינגו סטאר.

הם היו להקה שלפי דעתי מנגנת מעוד יפה ויש להם שירים מעוד יפים 
THE BEATLES